คลังเก็บ

ดูละครแล้วย้อนดูเรา

งานรายวิชา ช่างขนมไทย (ง32201)

จากที่นักเรียนได้ชมละครเรื่องแค้นเสน่ห์หา ทางช่อง 3 จะเห็นว่า แม่จันทร์ เป็นผู้หญิงไทยที่มีความสามารถในการทำขนมไทยเป็นอย่างมาก ในแต่ละวันแม่จันทร์จะทำขนมไทยออกมาหลายชนิดมาก อยากทราบว่าขนมไทยที่แม่จันทร์ทำมีขนมอะไรบ้าง แต่ละชนิดมีส่วนผสมและขั้นตอนการทำอย่างไรให้นักเรียนศึกษามาคนละ 3 ชนิดนะคะimages 001

โฆษณา