ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) การผลิตชิ้นงานโดยใช้กระบวนการทำงาน

คำชี้แจง ให้นักเรียนผลิตชิ้นงาน กลุ่มละ 1 ชิ้น แล้วบันทึกผลการปฏิบัติงานโดยจัดทาเป็นรูปเล่มรายงานชิ้นงาน

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s