คลังเก็บ

การขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช คือการเพิ่มจำนวนต้นพืชให้ได้จำนวนมากพอกับปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยพืชต้นใหม่ที่ได้ยังคงลักษณะของพันธุ์ และคุณสมบัติที่ดีไว้เหมือนเดิม
การขยายพันธุ์พืชมี 2 แบบ คือ
1. แบบอาศัยเพศ
2. แบบไม่อาศัยเพศ
งาน
ให้นักเรียนเลือกอธิบายการขยายพันธุ์พืช ในหัวข้อต่อไปนี้
1. การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ
2. การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ

ให้ใส่ชื่อและเลขที่ไว้ด้านล่างของการอธิบาย